Summerland TravelsSummerland Travels
Forgot password?

Tour at a Glance

S.No Destinations Days
01 JAMMU – AMRITSAR – WAGAH BORDER – JALANDHAR – PUSHPA GUJRAL SCIENCE CITY – WONDERLAND – JAMMU. 02 N / 03 D
02 JAMMU – DALHOUSIE – KHAJJIAR – JAMMU. 02 N / 03 D
03 JAMMU – DELHI AKSHARDHAM – RED FORT – RAJGHAT – JAMMU. 03 N / 04 D
04 JAMMU – DELHI – KINGDOM OF DREAMS (GURGAON) – AKSHARDHAM – JAMMU 03 N / 04 D
05 JAMMU – DELHI – AGRA – TAJMAHAL – RED FORT – JAMMU. 04 N / 05 D
06 JAMMU – JAIPUR – CITY PALACE – HAWAMAHAL – PUSHKAR – JAMMU. 05 N / 06 D
07 JAMMU – JODHPUR – JAISALMER – SAM DUMES – JAMMU. 05 N / 06 D
08 JAMMU – JAIPUR – CHITTORGARH – UDAIPUR – JAMMU. 07 N / 08 D